• namnficka.jpg (1000×300)
  • slapwraps.jpg (1000×300)

Miljö

Miljöpolicy

Att aktivt vägleda kunden till rätt val av material för produkten med hänsyn till miljön med beaktande av:

ü  Miljöpåverkan

ü  Livslängd

ü  Återvinningsbarhet

Miljöpåverkan

Följande processer är viktiga att beakta och utveckla ur miljösynpunkt:

ü  Energiförbrukning (uppvärmning och produktion)

ü  Källsortering och återvinning av restprodukter från produktion

ü  Hantering av färger och lösningsmedel

Miljömål

             Att aktivt förbättra oss på alla processer som är viktiga ur miljöpåverkans synpunkt.

Handlingsplan

ü  Att löpande göra åtgärder för att minska energiförbrukningen

ü  Att följa utvecklingen och ställa krav på våra leverantörer med avseende på mer miljöanpassade produkter

ü  Att upprätthålla nödvändig kunskap och utrustning för att ha en bra och säker arbetsmiljö för våra anställda

ü  Att minimera spillmaterial från vår produktion